Spetsificheskoe nakoplenie monoklonal'nykh antitel protiv angiotenzinprevrashchaiushchego fermenta v legkikh krysy.

S. M. Danilov, V. R. Muzykantov, A. V. Martynov, I. I. Sakharov, Elena Nikolaevna Atochina

Результат исследования: Материалы для журналаСтатья

3 Цитирования (Scopus)
Язык оригиналаРусский
Страницы (с... по...)1003-1007
Количество страниц5
ЖурналDoklady - Akademiya Nauk SSSR, Earth Science Sections
Том301
Номер выпуска4
Статус публикацииОпубликовано - 1988
Опубликовано для внешнего пользованияДа

ASJC Scopus subject areas

  • Engineering(all)

Цитировать

Danilov, S. M., Muzykantov, V. R., Martynov, A. V., Sakharov, I. I., & Atochina, E. N. (1988). Spetsificheskoe nakoplenie monoklonal'nykh antitel protiv angiotenzinprevrashchaiushchego fermenta v legkikh krysy. Doklady - Akademiya Nauk SSSR, Earth Science Sections, 301(4), 1003-1007.