Stanovení Stopových Množství 2-Methyl-4,6-dinitrofenolu Pomocí Moderních Polarografický ch a Voltametrických Metod na Rtuťových Elektrodách

Jan Fischer, Jiří Barek, Jiří Zima

Результат исследований: Материалы для журналаСтатьярецензирование

12 Цитирования (Scopus)

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Stanovení Stopových Množství 2-Methyl-4,6-dinitrofenolu Pomocí Moderních Polarografický ch a Voltametrických Metod na Rtuťových Elektrodách». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Chemical Compounds