Analiza comparativă a transferului de căldură al unui material compozit avansat de izolație pentru clădiri prin utilizarea programelor de calcul comsol multiphysics® și matlab®

S. Perilli, M. Regi, S. Sfarra, I. Nardi

Результат исследований: Материалы для журналаСтатьярецензирование

13 Цитирования (Scopus)

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Analiza comparativă a transferului de căldură al unui material compozit avansat de izolație pentru clădiri prin utilizarea programelor de calcul comsol multiphysics® și matlab®». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science