Stochastyczny model do szacowania intensywności napraw dla systemu działającego w warunkach logistyki wydajnościowej

Nataša Kontrec, Stefan Panić, Milena Petrović, Hranislav Milošević

Результат исследований: Материалы для журналаСтатьярецензирование

2 Цитирования (Scopus)

Fingerprint Подробные сведения о темах исследования «Stochastyczny model do szacowania intensywności napraw dla systemu działającego w warunkach logistyki wydajnościowej». Вместе они формируют уникальный семантический отпечаток (fingerprint).

Engineering & Materials Science