Plasmonic nanojet: an experimental demonstration

Igor V. Minin, Oleg V. Minin, Igor A. Glinskiy, Rustam A. Khabibullin, Radu Malureanu, Andrei V. Lavrinenko, Dmitry I. Yakubovsky, Aleksey V. Arsenin, Valentyn S. Volkov, Dmitry S. Ponomarev

Research output: Contribution to journalArticle

Fingerprint Dive into the research topics of 'Plasmonic nanojet: an experimental demonstration'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy